O naší školce

Poznávání je úžasné dobrodružství

Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce

O nás

Naše mateřská škola v malebné obci Babice je rodinnou školou umístěnou v bezprostřední blízkosti lesa. Ve školce fungují dvě věkově smíšené skupiny dětí od 3 do 7 let, které odvozují svá jména od obecních barev Babic – třída zelená a žlutá.

Cílem nás všech dospělých, kteří ve školce působíme, je vytvářet bezpečné prostředí pro děti, rodiče i pedagogy; prostor vzájemné důvěry, kde budeme otevřeně komunikovat, budeme se vzájemně zdravit, usmívat se, respektovat osobu každého jednotlivce, jak dospělého, tak dítěte. Naše školka je místem, kde děti vedeme k hodnotám jako je úcta, respekt k lidem, zvířatům, rostlinám, k přírodě, k věcem kolem nás, k jinakosti druhých.

V rámci vzdělávacích činností dětem předáváme české tradice, protože rok, ať již kalendářní nebo školní, je českých tradic plný. Jsou to právě tradice naší země, které nás vedou k uvědomění si, odkud pocházíme, kde žijeme.

Důraz klademe na otevřenou komunikaci s rodiči.

V naší školce UČÍME SRDCEM :-)

Náš tým

Pedagogický sbor spolu s ostatními zaměstnanci jsou těmi, kteří tvoří školu. Je to jejich osobnost, zkušenost, nadšení, profesionalita i každodenní pracovní nasazení. Dobře fungující tým je základem dobře fungující školy.

V obou třídách děti provázejí plně kvalifikované paní učitelky a asistentky.

Zelená třída

Bc. Berenika Selixová, Bc. Monika Zelinková a Anna Fikejsová (která je i asistentkou a logopedickou asistentkou)

Žlutá třída

Lenka Roubíčková a Mgr. Lenka Sedláková, asistentka Naďa Volencová

Provozní zaměstnanci školy

Eliška Holešinská – hospodářka

Ludmila Mixová a Kateřina Veličková – provoz kuchyně a školní výdejny, úklid

Proč právě tohle motto?

Americký spisovatel Robert Fulghum napsal čtyři knížečky sestavené z drobných příběhů, úvah, zamyšlení a filosofických postřehů z každodenního života, které si léta schovával do šuplíku. První z nich se jmenuje Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Co to vlastně je – to, co opravdu potřebuji znát?

 • O všechno se rozděl
 • Hraj fér
 • Nikoho nebij
 • Vracej věci tam, kde jsi je našel
 • Uklízej po sobě
 • Neber si nic, co ti nepatří
 • Když někomu ublížíš, řekni PROMIŇ
 • Před jídlem si umyj ruce
 • Splachuj
 • Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj
 • Každý den si odpoledne zdřímni
 • Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě
 • Nepřestávej žasnout
 • Dívej se kolem sebe

Skutečně, všechno, co potřebujeme znát, tam je. Slušnost, láska, hygiena, ekologie, politika, rovnost a rozumný život... A právě proto jsme si název této knihy zvolily jako motto našeho školního vzdělávacího programu „Poznávání je úžasné dobrodružství“ a rády bychom, aby toto všechno Vaše děti u nás poznaly a bylo jim tu s námi dobře.

Předškolní příprava

Předškolní děti všestranně rozvíjíme a připravujeme na vstup do 1. třídy po celou dobu jejich docházky do naší mateřské školy.

Jako bonus bezplatně nabízíme cvičení dle stimulačního programu Maxík. Program vedou naše paní učitelky, které mají certifikované osvědčení tímto programem děti provázet. Vždy na začátku školního roku pro rodiče předškolních dětí pořádáme informační schůzku, kde se dozví vše potřebné.

logo programu Maxík