Dokumenty

Co tady naleznete?

Tento prostor je pečlivě organizován, aby poskytoval pouze nejpodstatnější a nejaktuálnější dokumenty, které se týkají provozu naší školky, vzdělávacích programů, bezpečnostních opatření a dalších důležitých aspektů, které se týkají Vašich dětí a jejich pobytu ve školce. Naše cílem je zajistit, aby informace byly jasné, stručné a snadno dostupné.

Nepředpokládáme, že byste si chtěli číst celý text v okně prohlížeče. Stáhněte si prosím pdf dokument.

Pokud bude dítě vyzvedávat jiná osoba než zákonný zástupce, prosíme s předstihem nám doneste vyplněný tento formulář. Není pořeba úředně ověřený podpis.

U dětí, které plní povinnou předškolní docházku je nutné vyplnit rovněž školu, na kterou dítě přestupuje.