Výše úplaty pro školní rok 2024/2025

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

 

Starostka obce Babice v souladu s ustanovením §102 odst. 2 písm. b) a § 99odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 123 odst. 4 zákona č. 561/2002 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů stanovuje na školní rok 2024/2025 měsíční úplatu za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Dráček Babice, příspěvkové organizaci ve výši 1 100,- Kč.

 
V letních měsících (červenec a srpen) se školné upravuje dle počtu dní, ve kterých je mateřská škola v provozu.

 

 

28.6.2024